Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme absolventům středních škol studijní obor:

Diplomovaná všeobecná sestra 53 – 41 – N/1

Studium je zakončeno absolutoriem a opravňuje užívat titul DiS.

Otevíráme 2 formy studia:

denní studium v délce 3 roky

kombinované studium v délce 3,5 roku

Podle současně platné legislativy budeme přijímat uchazeče do vyššího ročníku než prvního pouze v případě předchozího studia zdravotnických oborů na VOŠ, VŠ (zdravotnický záchranář, porodní asistentka, dětská sestra).

Termíny přijímacího řízení

1. kolo 20. června 2019

Termín pro podání přihlášky do 31. května 2019

2. kolo 29. srpna 2019

Termín pro podání přihlášky do 26. srpna 2019

3. kolo bude vypsáno až na základě počtu přijatých uchazečů a obsazenosti studijních skupin během září 2019

 

Uchazeč se zařazuje do přijímacího řízení, pokud splní všechna kritéria uvedená níže.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny následující den po termínu přijímacího řízení.

 

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Pro školní rok 2019/2020 budeme přijímat do denní formy studia vzdělávání pouze studenty, kteří jsou schopni studovat povinný anglický jazyk (nikoliv německý). V kombinované formě studia je možné studovat anglický nebo německý jazyk.

 

Přijímací řízení probíhá na základě ověření předložených dokumentů.

 

Příslušnost k církvi není podmínkou, vyžaduje se však náboženská a rasová tolerance.

 

Přihlášku ke studiu – část A podávají ti, kteří mají hotovou maturitní zkoušku.

Přihlášku ke studiu – část A, část B podávají uchazeči, kteří studují poslední ročník maturitního oboru a dokládají prospěch ze všech ročníků střední školy včetně 4. ročníku.

 

Podmínky pro přijetí do denní formy studia:

·         přihláška ke studiu část A - řádně vyplněná včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

·         maturitní vysvědčení – ověřená kopie

·         znalost anglického jazyka – na úrovni střední školy

·   poplatek za přijímací řízení – ve výši 500,- Kč je možné uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo zaslat na číslo účtu 108 554 849/0300, v. s. 11920, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče/uchazečky

·        přihláška ke studiu část B – podávají pouze uchazeči a uchazečky, kteří studují poslední ročník maturitního oboru, ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašlou co nejdříve po úspěšném složení maturitní zkoušky (pro 1. kolo do 19. června 2019).

·         Pokud student nevykoná úspěšně maturitní zkoušku v jarním termínu, podává přihlášku včetně maturitního vysvědčení až k dalšímu kolu přijímacího řízení.

 

Mimopražským zájemcům o studium zprostředkujeme kontakty na domovy mládeže.

 

Podmínky pro přijetí do kombinované formy studia:

·         přihláška ke studiu část A - řádně vyplněná včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

·         maturitní vysvědčení – ověřená kopie

·         znalost anglického nebo německého jazyka – na úrovni střední školy

·         poplatek za přijímací řízení – ve výši 500,- Kč je možné uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo zaslat na číslo účtu 108 554 849/0300, v. s. 11920, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče/uchazečky

·         aktuální výpis z rejstříku trestů

·         přihláška ke studiu část B - podávají pouze uchazeči a uchazečky, kteří studují poslední ročník maturitního oboru

 

Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium     53-41-N/1

Tříleté denní studium

Zakončené absolutoriem a opravňující užívat titul DiS.

Školné činí 2.000,- Kč za jedno období, snížené 1.500,- Kč.

Od školního roku 2019/2020 budou všichni studenti denního studia studovat anglický jazyk.

Podmínky pro přijetí pro školní rok 2019/2020 najdete v oddíle přijímacího řízení.

 

Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované studium       53-41-N/1

Délka studia 3,5 roku

Zakončené absolutoriem a opravňující užívat titul DiS.

Školné činí 5.000 Kč na jedno období.

Podmínky pro přijetí pro školní rok 2019/2020 najdete v oddíle přijímací řízení.

Práce v oboru je výhodou, nikoli podmínkou přijetí.

 

Spolupráce se zdravotnickými zařízeními:

Praktické vyučování probíhá na mnoha pracovištích. Vynikající spolupráci máme zejména s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Fakultní nemocnicí v Motole, Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Nemocnicí Na Františku, IKEM v Praze - Krči. Dle potřeby je výuka vedena i se zařízeními sociální péče aj.

S ohledem na téma absolventské práce je možné zajistit i mimopražské pracoviště.

Seznam pracovišť zde

Dokumenty ke stažení

Výsledky přijímacího 2019

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce