Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Volby do školské rady

09. Září 2021

Vážení studenti

během měsíce září proběhnou řádné volby 1 zástupce z řad studentů do školské rady.

Je tedy možnost aktivně se zapojit do činnosti školy. Podle § 168 se totiž školská rada:

 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,

a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


Co tedy můžete udělat?

Můžete se přihlásit jako kandidát do školské rady do 24. 9. 2021 a po případném zvolení v ní pracovat a plnit výše uvedené úkoly dané školským zákonem.

Přijďte k volbám, které se budou konat

ve čtvrtek 30. 9. 2020 od 12.00 – 18.00 hodin ve vrátnici školy a zvolte si svého zástupce. Jako kandidáta můžete navrhnout i jinou osobu, která bude s kandidaturou souhlasit.

Přihlášku na kandidátku a kontakty najdete níže.

 

Mgr. Marie Šiková

ředitelka školy

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce