Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018:

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme absolventům středních škol studijní obor:

Diplomovaná všeobecná sestra 53 - 41 - N/1

Studium je zakončeno absolutoriem a opravňuje užívat titul DiS

otevíráme ve 2 formách studia:

denní studium v délce 3 roky

kombinované studium v délce 3,5 roku 

Přijímání do vyššího ročníku na obor Diplomovaná všeobecná sestra

Legislativní podmínky nejsou stále dořešeny.

Více informací uveřejníme v září 2017.

 

Termíny pro 2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka VOŠZ SŘMR vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pouze pro denní studium. 

Pro kombinovanou formu vzdělávání je již kapacita naplněna.

24. 8. 2017 termín podání přihlášek

28. 8. 2017 vyhodnocení výsledků 2. kola

29. 8. 2017 zveřejnění výsledků na webu školy

 

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Pro příští školní rok budeme přijímat do denní formy studia vzdělávání pouze studenty, kteří jsou schopni studovat povinný anglický jazyk (nikoliv německý). V kombinované formě studia je možné studovat anglický nebo německý.

přijímací řízení probíhá na základě ověření předložených dokumentů

příslušnost k církvi není podmínkou, vyžaduje se však náboženská a rasová tolerance

Přihlášku ke studiu - část A - podávají ti, kteří mají hotovou maturitní zkoušku. 

Přihlášku ke studiu - část A, část B - podávají uchazeči, kteří studují poslední ročník maturitního oboru, a dokládají prospěch ze všech ročníků střední školy včetně 1. pololetí 4. ročníku.

 

Podmínky pro přijetí do denní formy studia:

přihláška ke studiu část A - řádně vyplněná včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

maturitní vysvědčení – ověřená kopie

znalost anglického jazyka - na úrovni střední školy

poplatek za přijímací řízení – ve výši 500,- Kč je možné uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo zaslat na číslo účtu 108 554 849 / 0300, v. s.11718, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče/uchazečky

přihláška ka studiu část B – podávají pouze uchazeči a uchazečky, kteří studují poslední ročník maturitního oboru, ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašlou co nejdříve po úspěšném složení maturitní zkoušky

Mimopražským zájemcům o denní studium zprostředkujeme kontakty na domovy mládeže.

 

Podmínky pro přijetí do kombinované formy studia

přihláška ke studiu část A - řádně vyplněná včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

maturitní vysvědčení – ověřená kopie

znalost anglického nebo německého jazyka - na úrovni střední školy

poplatek za přijímací řízení – ve výši 500,- Kč je možné uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo zaslat na číslo účtu 108 554 849 / 0300, v. s.11718, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče/uchazečky

aktuální výpis z rejstříku trestů

přihláška ka studiu část B – podávají pouze uchazeči a uchazečky, kteří studují poslední ročník maturitního oboru, ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašlou co nejdříve po úspěšném složení maturitní zkoušky

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce