Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018:

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme absolventům středních škol studijní obor:

Diplomovaná všeobecná sestra 53 - 41 - N/1

Studium je zakončeno absolutoriem a opravňuje užívat titul DiS

otevíráme ve 2 formách studia:

denní studium v délce 3 roky

kombinované studium v délce 3,5 roku 

 

 

Termíny přijímacího řízení budou zveřejněny během března.

 

 

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Pro příští školní rok budeme přijímat do denní formy studia vzdělávání pouze studenty, kteří jsou schopni studovat povinný anglický jazyk (nikoliv německý). V kombinované formě studia je možné studovat anglický nebo německý.

přijímací řízení probíhá na základě ověření předložených dokumentů

příslušnost k církvi není podmínkou, vyžaduje se však náboženská a rasová tolerance

Přihlášku ke studiu - část A - podávají ti, kteří mají hotovou maturitní zkoušku. 

Přihlášku ke studiu - část A, část B - podávají uchazeči, kteří studují poslední ročník maturitního oboru, a dokládají prospěch ze všech ročníků střední školy včetně 1. pololetí 4. ročníku.

 

Podmínky pro přijetí do denní formy studia:

přihláška ke studiu část A - řádně vyplněná včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

maturitní vysvědčení – ověřená kopie

znalost anglického jazyka - na úrovni střední školy

poplatek za přijímací řízení – ve výši 500,- Kč je možné uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo zaslat na číslo účtu 108 554 849 / 0300, v. s.11718, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče/uchazečky

přihláška ka studiu část B – podávají pouze uchazeči a uchazečky, kteří studují poslední ročník maturitního oboru, ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašlou co nejdříve po úspěšném složení maturitní zkoušky

Mimopražským zájemcům o denní studium zprostředkujeme kontakty na domovy mládeže.

 

Podmínky pro přijetí do kombinované formy studia

přihláška ke studiu část A - řádně vyplněná včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

maturitní vysvědčení – ověřená kopie

znalost anglického nebo německého jazyka - na úrovni střední školy

poplatek za přijímací řízení – ve výši 500,- Kč je možné uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo zaslat na číslo účtu 108 554 849 / 0300, v. s.11718, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče/uchazečky

aktuální výpis z rejstříku trestů

přihláška ka studiu část B – podávají pouze uchazeči a uchazečky, kteří studují poslední ročník maturitního oboru, ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašlou co nejdříve po úspěšném složení maturitní zkoušky

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce