Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 nabízíme absolventům středních škol studijní obor:

Diplomovaná všeobecná sestra 53 – 41 – N/1.

Studium je zakončeno absolutoriem a opravňuje užívat titul DiS.

Otevíráme 2 formy studia:

denní studium v délce 3 roky

kombinované studium v délce 3,5 roku

Podle současně platné legislativy budeme přijímat uchazeče do vyššího ročníku než prvního pouze v případě předchozího studia zdravotnických oborů na VOŠ, VŠ (zdravotnický záchranář, porodní asistentka, dětská sestra).

 

Termíny přijímacího řízení

1. kolo 21. června 2018

Termín pro podání přihlášky do 31. května 2018

2. kolo 30. srpna 2018

Termín pro podání přihlášky do 24. srpna 2018

3. kolo bude vypsáno až na základě počtu přijatých uchazečů a obsazenosti studijních skupin během září 2018

 

Uchazeč se zařazuje do přijímacího řízení, pokud splní všechna kritéria uvedená níže.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny následující den po termínu přijímacího řízení.

 

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Pro školní rok 2018/2019 budeme přijímat do denní formy studia vzdělávání pouze studenty, kteří jsou schopni studovat povinný anglický jazyk (nikoliv německý). V kombinované formě studia je možné studovat anglický nebo německý jazyk.

Přijímací řízení probíhá na základě ověření předložených dokumentů.

- Příslušnost k církvi není podmínkou, vyžaduje se však náboženská a rasová tolerance.

- Přihlášku ke studiu – část A podávají ti, kteří mají hotovou maturitní zkoušku.

- Přihlášku ke studiu – část A, část B podávají uchazeči, kteří studují poslední ročník maturitního oboru a dokládají prospěch ze všech ročníků střední školy včetně 4. ročníku.

 

Podmínky pro přijetí do denní formy studia:

- přihláška ke studiu část Ařádně vyplněná včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

- maturitní vysvědčení – ověřená kopie

- znalost anglického jazyka – na úrovni střední školy

- poplatek za přijímací řízení – ve výši 500,- Kč je možné uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo zaslat na číslo účtu 108 554 849/0300, v. s. 11819, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče/uchazečky

- přihláška ke studiu část B – podávají pouze uchazeči a uchazečky, kteří studují poslední ročník maturitního oboru, ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašlou co nejdříve po úspěšném složení maturitní zkoušky (pro 1. kolo do 20. června 2018).

 

Pokud student nevykoná úspěšně maturitní zkoušku v jarním termínu, podává přihlášku včetně maturitního vysvědčení až k dalšímu kolu přijímacího řízení.

 

Mimopražským zájemcům o studium zprostředkujeme kontakty na domovy mládeže.

 

Podmínky pro přijetí do kombinované formy studia:

- přihláška ke studiu část Ařádně vyplněná včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

- maturitní vysvědčení – ověřená kopie

- znalost anglického nebo německého jazyka – na úrovni střední školy

- poplatek za přijímací řízení – ve výši 500,- Kč je možné uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo zaslat na číslo účtu 108 554 849/0300, v. s. 11819, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče/uchazečky

- aktuální výpis z rejstříku trestů

- přihláška ke studiu část B – podávají pouze uchazeči a uchazečky, kteří studují poslední ročník maturitního oboru

Aktuální akce

Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce